Przejdź do treści

Podejście scentralizowane

Zarządzanie zmianą BirchStreet opiera się na scentralizowanym podejściu, dokonując porównań 1:1 w całej firmie między stanem obecnym i przyszłym oraz rozwijając wewnętrzną wiedzę ekspercką, aby wypełnić luki.

SYSTEMOWY PROGRAM SZKOLENIOWY

Szkolenia na miejscu i seminaria internetowe wykorzystują narzędzia wspomagające pracę i środowisko testowe systemu.

ZWIĘKSZONE UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY DANYCH

Szkolenia koncentrowały się na rozwijaniu możliwości analizy danych na potrzeby narzędzi do raportowania i analizy wydatków.

ZWIĘKSZONA WIEDZA W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ

Ulepszone kontrole wewnętrzne, ograniczanie kosztów i zaopatrzenie zarówno na poziomie jednostki, jak i korporacji.

Studium przypadku złotego standardu

BirchStreet pomogła międzynarodowej firmie skonsolidować jej globalne systemy, zautomatyzować zaopatrzenie i wdrożyć standaryzowane procesy dostosowane do ich działalności.