ข้ามไปที่เนื้อหา

วิสัยทัศน์ปี 2023: การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การจัดซื้อที่ยั่งยืนในด้านการบริการ