ข้ามไปที่เนื้อหา

เข้าร่วมทีม BirchStreet!

BirchStreet เป็นสถานที่ซึ่งความสามารถและการทำงานหนักเป็นที่ยอมรับ เราต้องการเพิ่มมูลค่า ภูมิใจในสิ่งที่เราบรรลุ สร้างชุมชน พัฒนาเทคโนโลยี และค้นหาแรงบันดาลใจ เราตระหนักดีว่าพนักงานของเราเป็นสิ่งที่สร้างธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง เราให้ความสำคัญกับความแตกต่าง ยอมรับความเก่งกาจ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และให้รางวัลแก่การทำงานหนัก เรามองหาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ และมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมทีมของเราอยู่เสมอ

ประโยชน์ของเรา:

  • ประกันสุขภาพและทันตกรรมกลุ่ม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • วิสัยทัศน์ประกันภัย
  • ประกันการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะ
  • ความพิการระยะสั้นและระยะยาว
  • แผนออมทรัพย์ 401K
  • วันหยุด
  • ลาป่วย